Vi råder over 6.500 m2 lager med 3.400 pallepladser, hvilket giver os mulighed for at opbevare dine varer, inden omfordeling til slutbruger. Vi læsser om, plukker og mærker dine endelige forsendelser – og sørger selvfølgelig for, at de kommer ud til slutbrugeren, når du ønsker det.