Miljøpolitik

Vi har fokus på miljørigtige lastbiler

Stykgodscentret Skive A/S´ miljøpolitik omhandler hele virksomheden.

Formål

Stykgodscentret Skive A/S´ miljøpolitik skal sikre, at virksomhedens holdninger og overordnede indsatser på miljøområdet er kendt for kunder, samarbejdspartnere og underleverandører.
 

Stykgodscentret Skive A/S holdning og målsætninger

Som transportvirksomhed har vi et ansvar overfor det omgivne samfund og miljøet. Vi ønsker at leve op til dette ansvar, og har derfor en målsætning om, at vi vil reducere miljøbelastningen ved vores aktiviteter under hensyn til vores tekniske, økonomiske og forretningsmæssige rammer.

Helt konkret vil vi arbejde for en løbende reduktion af miljøpåvirkninger fra Stykgodscentret Skive A/S´ aktiviteter indenfor transport, bygninger, lager- og terminaldrift, arbejdsmiljø og sikkerhed. Dette omfatter bl.a.:
 

  • Fokus på optimering af logistikken, bl.a. via fleet management systemer, Dynafleet og øget brug af modulvogntog.
  • Fokus på miljørigtige lastbiler via krav om euronorm 6 ved nyindkøb.
  • Forebyggelse af trafik- og arbejdsulykker.
  • Fokus på nedbringelse af el-, varme- og vandforbrug i alle bygninger.
  • Brug af miljøvenlige trucks på terminal og lagerhotel.
  • Fokus på et sundt og sikkert arbejdsmiljø, for vores medarbejdere og andre der kommer, i forbindelse med virksomhedens aktiviteter.
  • Fokus på affaldssortering.
  • Link til Miljøberegner via ITD´s hjemmeside: Klik her: MiljøberegnerVi forpligter os på, at overholde alle lovkrav på miljøområdet.

Kommunikation

Vi ønsker, at vores kunder opfatter Stykgodscentret Skive A/S som en miljøbevidst virksomhed. Derfor har vi en åben kommunikation med vores omgivelser omkring vores miljøforhold. Dette indbefatter også, at vi sikrer, at vores medarbejdere og kunder/samarbejdspartnere er informeret omkring vores miljøpræstationer.

Opfølgning og ansvar

Den administrerende direktør i Stykgodscentret Skive A/S har det overordnede ansvar for opfølgning på Stykgodscentret Skive A/S´ miljøpolitik.