DAG TIL DAG DISTRIBUTION

Levering af styk-, køle- frost- og partigods i hele Danmark

Trafikale udfordringer mandag den 15. maj 2023 I forbindelse med den varslede blokade fra mandag den 15/5 2023, vil alt gods blive afhentet og leveret som normalt, hvis det er muligt, vi kan desværre ikke garantere dag til dag-levering i den periode blokaden løber over.
VARSLING I FORBINDELSE MED ÆNDRING AF OLIEPROCENT Grundet den ustabile markedssituation, herunder oliepriserne, ser vi os desværre nødsaget til at ændre vores olieprocent 2 gange pr. måned, i en periode indtil vi igen ser mere stabilitet.
 TRANSPORT & LOGISTIK

TRANSPORT & LOGISTIK

Vi kan løse en hvilken som helst type logistik- og transportopgaver inklusive vognmands- og fragtkørsel, i hele landet.

KØLETRANSPORT

KØLETRANSPORT

Vi har intelligent køleovervågning i alle vores køletrailere, hvilket sikrer en korrekt temperatur under transporten.

KURERTRANSPORT

KURERTRANSPORT

Vi udfører alle former for kurertransport, herunder også levering og afhentning hos private.

LAGERHOTEL & PLUKLAGER

LAGERHOTEL & PLUKLAGER

Vi råder over 3.400 pallepladser, hvilket giver os mulighed for at opbevare dine varer, inden omfordeling til slutbruger.

KRANDISTRIBUTION

KRANDISTRIBUTION

Vi har lastbiler med kran, som er klar til at rykke ud hele døgnet. Vores opgaver ligger både i Danmark og i Europa.

TRUCKDISTRIBUTION

TRUCKDISTRIBUTION

Vi tilbyder kørsel med gods, som skal leveres til medbringertrucks, direkte til slutbrugere.