Lagerhotel

Vi råder over 6.500 m2 lager, 3.400 pallepladser, så vi har også plads til jeres varer.

Lagerhotel og pluklager

Vi råder over 6.500 m2 lager med 2.800 pallepladser, hvilket giver os mulighed for at opbevare dine varer, inden omfordeling til slutbruger. Vi læsser om, plukker og mærker dine endelige forsendelser – og sørger selvfølgelig for, at de kommer ud til slutbrugeren, når du ønsker det.

Opbevaring af fødevarer
Vi er godkendt til opbevaring af fødevarer – herunder også økologiske fødevarer fra tredjelande.