Lagerhotel

Vi råder over 6.500 m2 lager, 3.400 pallepladser, så vi har også plads til jeres varer.

Lagerhotel og pluklager

Vi råder over 6.500 m2 lager med 3.400 pallepladser, hvilket giver os mulighed for at opbevare dine varer, inden omfordeling til slutbruger. Vi læsser om, plukker og mærker dine endelige forsendelser – og sørger selvfølgelig for, at de kommer ud til slutbrugeren, når du ønsker det.

Opbevaring af økologiske varer

Vi har et moderne lagerhotel som er godkendt til opbevaring af økologiske fødevarer og emballage.