Varsling i forbindelse med ændring af olieprocent

Varsling i forbindelse med ændring af olieprocent pr. den 1. & 15. i måneden

Grundet den ustabile markedssituation, herunder oliepriserne, ser vi os desværre nødsaget til at ændre vores olieprocent 2 gange pr. måned, i en periode indtil vi igen ser mere stabilitet.
Vi beklager de gener det medfører for jer, og håber vi snart er tilbage til normale forhold, med mere fred i verden. Ændring træder i kraft pr. 15/3 2022

Vi ser frem til forsat godt samarbejde med god service.

Med venlig hilsen
Stykgodscentret Skive A/S
Mikael Madsen