Godsmængde påvirker service og leveringstider

Endelig bryder foråret igennem, og de lyse sommernætter nærmer sig med hastige skridt, efter over et år i Coronaens tegn.

Genåbningen af Danmark har, hos Stykgodscentret Skive A/S, givet den positive udfordring, at vi, som resten af Danmarks erhvervsvirksomheder, er ramt af stigende arbejdsbyrde pga. det øgede aktivitetsniveau.

Desværre giver den øgede godsmængde en del udfordringer, både ved afhentning og levering af gods, mange steder er der både ventetid og køer pga. godsmængderne, hvilket giver os udfordringer på vores ellers høje serviceniveau, såsom overholdelse af tidsleveringer, ring 1 time før levering og den generelle service at give jer, som kunder, besked om disse ventetider m.v.

Chaufførerne har travlt med at komme videre til næste opgave og løse så mange opgaver som muligt for ikke at skuffe jer, kunderne.

En måde at sikre jer, som kunder, det bedste serviceniveau er at opfordre jer til at lave onlinebooking, så tidlig som muligt på dagen.

Vi vil med dette informationsbrev gerne beklage eventuelle forsinkelser m.v.

I skal vide, at alle vores medarbejdere gør deres yderste for at yde den gode og positive service, vi er kendt for, og vi forventer serviceniveauet snarest igen er tilbage til normaltilstande, og vi håber på jeres forståelse indtil da.

I er som altid velkommen til at kontakte os med ris og ros.
Vi ser frem til forsat godt samarbejde med god service.

Med venlig hilsen
Stykgodscentret Skive A/S
Mikael Madsen